Helena Music Records-Info-2019

Welkom bij HELENA MUSIC RECORDS

 

Helena Music Records staat voor : 'Vertrouwen en Eerlijkheid in de showbizz' !

Wij bieden voor een betaalbare prijs: – Studiorecordings – CD Pressing – Vinyl Pressing – Promotie op brede schaal – Talentscouting – Recorddeals – Publishing – Distributie Helena Music Records geeft per 2019 tevens Songwriters de kans om de mooie wereld der muziek binnen te stappen. Ook componisten die op zoek zijn naar een goede tekst voor hun muziekstuk zijn welkom. Andersom geldt dit voor tekstschrijvers die zoekende zijn naar een bijpassende melodie. Aldus kan de Muziekpublishing een database aanleggen waaruit soloartiesten, bands, duo's etc. songs kunnen kiezen wanneer men een cd gaat opnemen of het bestaande repertoire wil uitbreiden. Teksten zijn welkom in alle talen, en melodieën in elk genre. Zodra een act een song kiest uit onze database krijgen de desbetreffende tekstdichters en componisten daar een melding van. De enige eis de we stellen is dat de 'werken' van zowel tekstschrijvers als componisten, vastliggen bij de auteursinstanties in het land van herkomst, zoals in Nederland bij BUMA STEMRA. Zodoende kunnen gelden voortkomend uit verkochte geluidsproducten uitgekeerd worden door bedoelde instanties. Helena Music Records, bedacht en opgezet door de Nederlandse singer songwriter & producer Hans 'Tiger' Smits, stelt zich ten doel artistieke mensen bij elkaar te brengen om zo een netwerk te creëren binnen de wereld van de showbizz. Dit onder het motto van Hans 'Tiger' Smits: SAMEN STAAN WE STERK!

 

Welcome to HELENA MUSIC RECORDS Helena Music Records stands for 'Confidence and Honesty in showbizz' ! We offer reasonably priced: – Studiorecordings – CD Pressing – Vinyl Pressing – Promotion on a broad minded scale – Talentscouting – Recorddeals – Publishing – Distribution Helena Music Records in the near future also gives songwriters the possibility to enter the beautiful world of music. And composers who are looking for good lyrics for their composition are welcome too. The other way around this counts for lyricists who are searching for a matching melody. Thus the Musicpublishing can build up a database from which solo artists, bands, duo's etc. can look for songs when they want to record a cd or to extend their repertoire. Lyrics are welcome in all kind of languages and melodies in each genre. As soon as an act chooses a song from our database the lyricists and composers will be informed. The only demand we make is that the creations from as well lyricists as composers are tied up with the agencies of performing rights in the origin country. For example like BUMA STEMRA in Holland. In this way earnings from sold sound products can be payed out by the named authorities. Helena Music Records, devised and founded by the Dutch singer songwriter and producer Hans 'Tiger' Smits, aims to bring artistic people together to create a network inside the world of showbizz. This with Hans 'Tiger' Smits’ motto: TOGETHER WE ARE STRONG! :

Jasmin Mag-From The Balkan- Will do the Intro of Global Connectivity-Vol.2

Jam-Tako- From Japan

The Underground Vault Band - From The UK

DELEO - UNFAIR

Also on The Free Promotion CD : 'Global Connectivity'- vol.1 Helena Music Records www.helenamusicrecords.nl - helena.music.records@gmail.com

TolbertToz-Pieces

Also on The Free Promo Album : 'Global Connectivity'-Vol. 1
Helena Music Records - www.helenamusicrecords.nl

VANILLA BASE

vanillabase@gmail.com
 
https://soundcloud.com/vanillabase
 
http://twitter.com/vanillabase
 
http://www.youtube.com/vanillabase
 
https://soundcloud.com/vanillabase
 
https://www.instagram.com/vanillabas

 

Vanilla Base-Show me You

Vanilla Base - IT's BEEN SO LONG

AFTER ALICE-MORNING

This TRACK is on The Free Promo CD : 'Global Connectivity-Vol.1'
Helena Music Records (The Netherlands) www.helenamusicrecords.nl

ROCKET COMA

Rocket Coma is also on The Free Promo Album :'Global Connectivity' Vol.1

AMERICAN GONER

Also on The Free Promo CD: 'Global Connectivity'- Vol. 1
With their Track: Floors of an old house- Helena Music Records

SEVEN and COUNTING - You make me feel so young

This Track is on The Free Promo CD-Album : 'Global Connectivity'

Steve Andrews

Steve Andrews - Where does all the plastic go ?

And there he is with this great TRACK !! Also on 'Global Connectivity-Vol.1

SKYLER JETT-Think Green

Skyler Jett is also on The Free Promo CD : 'Global Connectivity-Vol.1 '

EVRIN - Back to Amsterdam

This TRACK is on The Free Promo CD: 'Global Connectivity-Vol.1'

JAM-TAKO (Live)